Marcaj CE

Introducere
Înainte, fiecare stat membru al Comunităţii Europene îşi impunea propriile specificaţii tehnice şi verificări ale conformităţii produselor manufacturate. Din 1985, Directivele Comunităţii Europene specifică cerinţe tehnice comune pentru fiecare categorie de produse, precum şi proceduri care au ca scop evaluarea conformităţii acestor produse. Directiva asupra Produselor de Construcție (DPC) se aplică materialelor de construcţii şi în special produselor din sticlă utilizate în construcţii.
 
DPC are ca scop:
 
·         eliminarea obstacolelor tehnice care stau în calea comerţului;
·         să permită unui număr cât mai mare de producători să aibă acces pe piaţă;
·         să asigure o mare transparenţă a pieţei;
·         să creeze condiţiile unui sistem armonizat de reguli generale aplicabile industriei construcţiilor.
 
Următoarele aspecte sunt acoperite de DPC:
·         rezistenţa mecanică şi stabilitatea;
·         securitatea în caz de incendiu;
·         igiena, sănătatea şi mediul;
·         siguranţa în utilizare;
·         protecţia contra zgomotului;
·         economia de energie şi izolaţia termică.
 
Standardele europene
 
CEN (Comitetul European de Standardizare) şi mai ales TC 129, a fost împuternicit să realizeze standarde europene armonizate (hEN) în domeniul „sticlei din construcţii”. Acest mandat se referă la „sticla plată, sticla profilată şi produsele din sticlă turnată”, deci produsele din sticlă fabricate, transformate şi comercializate de Saint-Gobain Glass şi reţeaua sa de filiale Saint-Gobain Glass Solutions.
 
TC 129 a elaborat diferite tipuri de standard                      
 
Standardele de bază                     
Standardele de bază „produse”, care reiau:
·         definiţiile produsului;
·         caracteristicile produsului;
·         valorile general acceptate.
Standardele de bază „caracteristici”, care reiau:
·         valorile general acceptate;
·         metodele de calcul;
·         metodele de testare a performanţelor produselor.
Atunci când sunt publicate de CEN, aceste standarde înlocuiesc TOATE standardele naţionale pe aceeaşi temă şi realizate de organismele membre CEN.
 
Standardele europene armonizate (hEN)
 
Aceste standarde sunt obligatorii, iar produsele din sticlă comercializate în Uniunea Europeană trebuie să li se conformeze.Standardele europene armonizate (hEN) sunt standardele numite şi „Evaluarea conformității/standard produs”. hEN se referă la următoarele aspecte:
·         detalii referitoare la modul în care produsul se conformează mandatului;
·         detalii referitoare la testarea tipului iniţial de produs şi la caracteristicile sale;
·         detalii privind controlul producţiei în fabrică;
·         dispoziţiile directivei asupra produselor de construcţie din Uniunea Europeană (anexa ZA la standard).
 
Marcaj CE
 
Imediat ce marca CE va intra în vigoare, fiecare produs din sticlă comercializat în Uniunea Europeană va trebui să poarte marca CE. Această marcă poate figura pe produs, pe ambalajul acestuia sau pe documentele comerciale însoţitoare. De asemenea, produsul va trebui să fie însoţit de un document în care să fie detaliate toate caracteristicile care îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute de mandatul M135. Dacă o caracteristică nu este necesară sau revendicată, va fi declarată o clasificare „performanţă nedeterminată” pentru această caracteristică. Pentru produsele Saint-Gobain Glass, toate aceste informaţii se regăsesc pe site-ul www.saintgobain.com.
 
Marcajul CE înseamnă că
 
·         produsul este conform cu standardul produs armonizat corespunzător şi cu toate dispoziţiile DPC (şi alte directive aplicabile de pe marcajul CE);
·         produsul respectă specificaţiile tehnice europene şi a făcut obiectul procedurilor de evalure a conformităţii corespunzătoare;
·         produsul corespunde utilizării prevăzute, aşa cum este definită de articolul 2(1) din DPC;
·         produsul care poartă această marcă poate traversa liber frontierele naționale în cadrul Uniunii Europene;
·         produsele importate din ţări extracomunitare trebuie să poarte şi ele marca ca dovadă a conformităţii.
 
Cu toate acestea, faptul că un produs poartă marcajul CE nu înseamnă că poate fi utilizat oricum. Legislaţiile naţionale sunt cele care reglementează diversele utilizări posibile.
 
Marcajul CE nu este:
 
·         marcă de origine;
·         marcă de calitate în sensul tradiţional al termenului;
·         legat de alte aspecte în afara cerinţelor esenţiale (ex.: caracteristicile voluntare precum culoarea, aspectul);
·         licenţă de utilizare a produsului pentru toate lucrările executate în toate Statele membre.
 
Marcajul CE poate fi aplicat imediat după publicarea hEN în Monitorul Oficial al Comunităţii Europene şi este aplicat într-unul dintre Statele membre. Cea mai mare parte a normelor privitoare la sticla în construcţii, au fost publicate şi vor avea un character obligatoriu în ţările membre ale comunităţii Europene. Primele produse de sticlă marcate CE si-au făcut apariţia pe piaţa europeană. Caracterul obligatoriu al marcajului CE este efectiv după o perioadă de tranziţie de 12 luni în cursul cărora va exista o „coabitare” între normele naţionale şi normele europene. Această fază permite atât ţărilor cât şi industriilor acestora a se pregăti pentru a pune în aplicare marcajul C E. Pentru mai multe informaţii referitoare la calendarul şi modalităţile de aplicare a marcajului CE , vă rugăm să consultaţi site-ul GEPVP, www.gepvp.org.
 
Saint-Gobain Glass vă pune la dispoziţie informaţiile referitoare la marcajul CE pentru produsele sale, ca şi documentele pentru declararea caracteristicilor şi performanţelor produselor marcate CE.
 
Fabricantul/producătorul este pe deplin răspunzător de certificatul care indică faptul că produsele îndeplinesc cerinţele impuse de o specificaţie tehnică. Recurgerea la un organism notificat, chiar pentru furnizarea unui certificat de conformitate CE, nu îl scuteşte pe producător de obligaţiile pe care le are.